tło
Łapka dostępności
  • Zaznacz linki
  • Kontrast
  • Rozmiar czcionki
  • Odstępy

ELEKTRONIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OGRANICZENIA ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO BUDYNKÓW, POPRZEZ WDROŻENIE APLIKACJI MOBILNEJ I PORTALU E-USŁUG WYKORZYSTUJĄCYCH ISP

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej i portalu eusług, elektrolizujących i automatyzujących obsługę głównych procesów związanych z wymianą nieekologicznych źródeł ogrzewania, wykorzystując zasoby baz danych ISP.

Celem eusług objętych projektem jest zwiększenie efektywności działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu sektora mieszkalnego na środowisko naturalne.

Grupami docelowymi projektu są Jednostki Samorządu Terytorialnego, podmioty odpowiedzialne za zapewnienie poprawy jakości powietrza, mieszkańcy i zarządzający nieruchomościami, a także podmioty gospodarcze świadczące specjalistyczne usługi audytowe związane z procesem oceny potrzeb energetycznych budynków.

Eusługi objęte projektem wspierają realizację działań specyficznych dla poszczególnych etapów procesu modernizacji energetycznej i ekologicznej budynku lub lokalu mieszkalnego, a zinformatyzowanie ich logicznych powiązań, zapewnia efekt synergii w ramach działań ograniczających tzw. ślad środowiskowy budynków mieszalnych:

eKOAUDYT usprawnia przeprowadzenie uproszczonej oceny energetycznej lokalu lub uproszczonego audytu energetycznego budynku oraz dobranie optymalnego nowego źródła ciepła i parametrów wymiany.

eKOPROJEKT wspomaga zarządzanie projektem przez grantodawców m.in. automatyzuje przygotowanie, spersonalizowanej propozycji projektu wymiany źródła ogrzewania dla potencjalnych grantobiorców tj. właścicieli budynków i lokali, w których planowana jest wymiana źródła ogrzewania.

eKOGRANT upraszcza przygotowanie przez mieszkańca wniosku o dofinansowanie do wymiany kotła oraz ułatwia obsługę administracyjną wniosku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

702 486.00 zł

Wartość projektu

549 121.75 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Flagi programów dotacyjnych